جوکویچ

پنجمین قهرمانی جوکوویچ در ویمبلدون

اخبار تنیس - آخرین اخبر تنیس ایران و جهان

این حرکت نواک جوکوویچ که او را با نام مستعار نوله می‌شناسند،به این معنا بود که او هم به اندازه رقیبش راجر فدرر به بازی در زمین چمنی مسلط است.

قهرمانی نوله در ویمبلدون ۲۰۱۹ پنجمین قهرمانی او در این گراند اسلام پرطرفدار تنیس بود. او در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ قهرمان رقابت های ویمبلدون شده و رکوردی خارق العاده را از خود به جای گذاشته است.

این پنجمین بوسه جوکوویچ به کاپ طلایی قهرمانی ویمبلدون است و به نظر می‌رسد این جام باید به بوسه های جوکوویچ عادت بکند.


تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱۳۹۸