لیگ تنیس

معرفی برگزیدگان مسابقات تنیس ورزشکاران ۱۰ تا ۱۸ سال کشور در مشهد

اخبار تنیس - آخرین اخبر تنیس ایران و جهان

مدیر برگزاری این مسابقات گفت: در رده سنی زیر ۱۰ سال، رامتین رافعی از اصفهانمعرفی برگزیدگان مسابقات تنیس ورزشکاران ۱۰ تا ۱۸ سال کشور در مشهد بر سکوی نخست ایستاد، آراد زینلی از کرمان دوم شد و متین فرخ پور از اصفهان و آراد عبدی از کرمان بطور مشترک سوم شدند.

در رده سنی زیر ۱۲ سال نیز سروش معدنیان از تهران و کیارش صادقی از مازندران به ترتیب اول و دوم شدند و دانیال مشتاقی فر از اصفهان همراه با آیریک عابدین زاده از تهران بطور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی زیر ۱۴ سال هم پارسا ثمره از خراسان رضوی به مقام نخست دست یافت، محمدپاشا امیری از کرمان دوم شد و کیارش صادقی از مازندران و بردیا شریفی از اصفهان بطور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

مدیر برگزاری این مسابقات گفت: در رده سنی زیر ۱۶ سال پارسا فرقانی از اصفهان و پارسا اشجاری از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و ایمان ابراهیمی راد و پارسا ثمره از خراسان رضوی بطور مشترک سوم شدند.

در رده سنی زیر ۱۸ سال هم علی بهشتی از اصفهان و نوید روشن از خراسان رضوی به ترتیب اول و دوم شدند. بردیا دانشور از البرز و کیان محمدی از خراسان رضوی بطور مشترک سوم شدند.

پارسا ثمره از خراسان رضوی که در رده سنی زیر ۱۴ سال و زیر ۱۶ سال یک مقام نخست و یک مقام سوم را کسب کرد به عنوان تنیسور برتر معرفی شد.

مسابقات رده‌های سنی ۱۰ تا ۱۸ سال تنیس کشور از دوم آبان با حضور ۳۵۴ ورزشکار در مجموعه ورزشی سجاد برگزار شد..


تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۴۰۰

منبع : خبرگزاری صداو سیما مرکز خراسان رضوی